25 - 27 oktoberNya Slottet Bjärka-Säby

Själens överlevnad och jordens framtid

Pilgrims Höstmöte för unga vuxna (19-39 år)

Tidskriften Pilgrim inbjuder till sitt årliga höstmöte för unga vuxna på Bjärka-Säby. Årets möte har temat Själens överlevnad och jordens framtid och handlar om den kristna tron i mötet med några av tidens ödesfrågor: klimatkrisen, ekonomiseringen av tillvaron och den växande polariseringen. Vad innebär det att vandra i Jesu efterföljd i en tid som denna – och vad innebär det att vara kyrka? Vi närmar oss de frågorna tillsammans, vägledda av erfarna personer som vandrat lite längre på vägen. Dessutom är höstmötet i år, som tidigare år, fyllt av kultur, musik, böner och gudstjänst.

Välkomna till en helg i hoppets tecken!


Program

FREDAG

17:00 KVÄLLSMAT
Tilläggsavgift 80 kr som betalas i samband med anmälan. 

18:00 VESPER
Slottskapellet

19:00 SJÄLENS ÖVERLEVNAD OCH JORDENS FRAMTID
Inledningsföredrag med Tomas Sjödin, pastor och författare
Slottskapellet

20:30 COMPLETORIUM
Slottskapellet

21:00 KULTURRUM I: BERÄTTARRUM

22:00 KULTURRUM II

NELLIE JUNE
Rotundan
Nellie June beskriver: "Musiken är en tillflykt och glädje som ger mig perspektiv på stort och smått i vardagen och livet. Jag är övertygad om att Gud är intresserad av hela mig och dig och lika gärna lyssnar på sånger om hjärtats sorg som själens lovpris, vilket också speglas i min musik. Andra skulle kanske kort och gott beskriva mig som singer/songwriter."

LENT
(ANDREAS RUNESON, ELLEN VINGREN, LEIF JOHANSSON)
Slottskapellet
Lent är ett projekt som växt fram utifrån mötet med stora fastan i kyrkoåret. Musiken är komponerad av Andreas Runeson och organisten Leif Johansson. Som ett omkväde mellan instrumentala stycken återkommer koraler ur Bachs Matteuspassion – med nyskrivna texter av Ylva Eggehorn. Solist på koralerna är sopranen Ellen Vingren.

FILMVISNING - WHITE RIGHT: MEETING THE ENEMY
Kryptan
Efter att ha uttalat sig positivt om mångkultur och mångfald i en intervju i BBC hotades regissören Deeyah Khan till livet. Men istället för att tystna väljer hon att söka upp amerikanska nynazister och vita nationalister, för att försöka förstå vad som finns bakom våldet, hatet och attraktionen till extremhögerns miljöer. I den Emmy-prisvinnande dokumentären White Right: Meeting the Enemy följer vi Deeyah Khan in i dessa möten. Visningen av dokumentären efterföljs av ett samtal.


LÖRDAG

06:00 LAUDES
Slottskapellet

07:30– FRUKOST (för övernattande på Bjärka-Säby)
08:30


SPÅR I: JORDENS FRAMTID
Biblioteket

09:00 DÄRFÖR SÖRJER JORDEN – KLIMATKATASTROFEN OCH KRISTUSHOPPET
Peter Halldorf, pastor och författare.

10:00 FIKA

11:00 APOKALYPS ELLER FRAMTIDSHOPP? SÅ KAN VÄRLDEN RÄDDAS
Stefan Edman, biolog, författare och debattör

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

12:45– LUNCH SPÅR I
13:15

14:00 MED ETTY HILLESUM INFÖR UNDERGÅNGEN
Ylva Eggehorn, författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Peter Halldorf, Stefan Edman och Ylva Eggehorn i samtal.

17:50– KVÄLLSMAT SPÅR I
18:25


SPÅR II: VÄRLDAR SOM BRISTER: POLARISERING OCH ENSAMHET
Vasarummet

09:00 SJÄLAR PÅ BRISTNINGSGRÄNSEN. EN BERÄTTELSE OM VÅR TID
Lottie Eriksson, doktorand i teologi

10:00 FIKA

11:00 ÄLSKA NAZISTEN?
Christer Mattsson, forskar om våldsbejakande extremism, föreståndare för Segerstedtinstitutet

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

13:15– LUNCH SPÅR II
13:45

14:00 FRÄMLINGEN SOM GÅVA OCH SOM SKAV
Tomas Sjödin, pastor och författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Lottie Eriksson, Tomas Sjödin och Christer Mattsson i ett samtal

18:25– KVÄLLSMAT SPÅR II
19:00


SPÅR III: SJÄLENS ÖVERLEVNAD
Slottskapellet

09:00 FRAMFÖR ALLT SKA DU BEVARA DITT HJÄRTA
Åsa Molin, författare och lärare

10:00 FIKA

11:00 REAR VI UT VÅRA SJÄLAR? DET INRE LIVET I KAPITALISMENS TIDEVARV
Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

12:15– LUNCH SPÅR III
12:45

14:00 OM KRISTI EFTERFÖLJELSE
Patrik Hagman, teolog och författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Åsa Molin, Kajsa Ekis Ekman och Patrik Hagman samtalar

17:10– KVÄLLSMAT SPÅR III
17:50


LÖRDAG KVÄLL

19.05 Bussar till Lovsångs- & förbönsgudstjänsten avgår från Magasinet vid infarten av annexallén. 10 minuter efter gudstjänstens slut återvänder de till Bjärka-Säby.

19:30 LOVSÅNGS- OCH FÖRBÖNSGUDSTJÄNST
Vist kyrka

22:30 KULTURRUM III

PAULINA PALMGREN
Rotundan
Paulina Palmgren släppte under 2018 två stycken EP:s som bland annat mynnade ut i en nominering till "Årets Textförfattare" på Manifestgalan och stadig radiorotation för singeln "Min Pelare". Det är mjuk, underfundig pop med total närvaro – perfekt för slottets rotunda!

ANDERI
Slottskapellet
Med en omistlig nerv och närvaro och ett poetiskt berättande skapar Anton Anderi en intim atmosfär. Texterna, som är på svenska, kryper nära när de brottar sig fram mellan mörk melankoli och förlösande hopp. Stora ord och stora känslor, men som hela tiden möter det vardagsnära, tvivlet och diskbänken.

AKB
Kryptan
Bakom namnet AKB finns instrumentalisten Anna-Karin Berglund från Gävle. AKB kombinerar de elektroniska elementen från synthar, loopar och effekter med de organiska i en klarinett och på så vis byggs en långsamt växande och svävande ambient-värld upp, som är både melodisk och dissonant om vartannat. En unik musik- och ljudupplevelse i slottets krypta utlovas!


SÖNDAG

08:00 MÄSSA
Kapellet

09:30 KYRKFRUKOST

11:30 EFTERVÄRME MED MARTIN LÖNNEBO
Slottskapellet

Praktisk information

Du anmäler dig till Höstmötet genom att klicka på knappen "Anmäl dig" nedan. Du får då välja ett av ovanstående tre spår, vars program du sedan följer under lördagen. Du får också välja vilka kulturrum du vill gå på fredag och lördag kväll.

Betalning
Pris: 900 kr inklusive föredrag, konserter, mat och fika.
(990 kr efter 1 september) Lägg till 80 kr om du även anmäler dig till fredagens kvällsmat.

Du betalar för din biljett antingen till PLUSGIRO 53 08 38-2 eller till Ekumeniska Kommunitetens SWISH 1231223197. Ange "Höstmötet Förnamn Efternamn dinmejladress@exempel.se" som meddelande. Om du vill ha en faktura kan du mejla dina faktureringsuppgifter till info@tidskriftenpilgrim.se.

Boende
Logi bokas separat på anmalan@ekibs.se.

Res kollektivt
Bjärka-Säby är beläget ca 20 km söder om Linköping, utmed vägen mot Bestorp/Brokind. Från Linköpings Resecentrum går regelbundet bussar (nr 566) till Bjärka-Säby. För exakta tider se Östgötatrafikens webbplats. Det enklaste är dock att boka sin resa via SJ hela vägen fram till Bjärka-Säby. Bjärka-Säby Slott finns som en station på SJs webbplats. Man kan betala med kort på bussen, men de ser helst att biljetten är köpt redan när man kliver ombord. 

Vid Linköpings resecentrum avgår bussarna ifrån hållplats C1. Väl framme i Bjärka-Säby stannar bussen mitt emot Gamla Slottet, korsa stora vägen och följ grusvägen vid busshållplatsen rakt fram, ta därefter första avtagsvägen till vänster, den går genom en av de alléer som leder upp till Nya Slottet.

Vägbeskrivning för bil
Från Linköpings centrum följer du Brokindsleden mot Sturefors/Bestorp. Du passerar så småningom samhället Sturefors på vänster sida, och efter ytterligare ca 8 km är du i Bjärka-Säby. Nya Slottet är gult och beläget på vänster sida av vägen. Kör förbi Slottet och ta in till vänster vid den busshållsplats som kommer ungefär 100 meter efter Slottet. Du är välkommen att parkera i någon av de två alléerna som leder upp mot Slottet.

Samåkning
Om du vill samåka till Höstmötet kan du ladda ner appen "Skjutsgruppen" och söka efter gruppen "Pilgrims Höstmöte". Där kan du erbjuda skjuts eller se om andra erbjudit skjutsar till eller från Bjärka-Säby som passar dig.

Arrangörer

Tidskriften Pilgrim info@tidskriftenpilgrim.se

En tidskrift för andlig vägledning.

EKiBS info@ekumeniskakommuniteten.se

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd.